implantyCzym są implanty stomatologiczne?

Implanty stomatologiczne stanowią bezpieczną, potwierdzoną klinicznie i estetyczną alternatywę dla tradycyjnych metod odbudowy braków uzębienia (koron, mostów, protez).

Odbudowa protetyczna na wszczepionym implancie wygląda i jest odczuwana jak naturalny ząb zapewniając wysoki poziom komfortu, bezpieczeństwa, pewności przewyższającej tradycyjne metody leczenia. Od ponad dwudziestu lat implanty w pełni spełniają oczekiwania pacjentów wymagających odbudowy braków zębowych i podnoszą ich jakość życia.

Jak funkcjonują implanty?

Implant stomatologiczny jest wykonaną z tytanu „śrubą” umieszczaną w kości w miejsce brakujących korzeni zęba. Po okresie osseointegracji (zintegrowania otaczającej tkanki kostnej z wszczepem) nowy ząb łączony jest z implantem. Tak wykonana odbudowa wygląda i funkcjonuje identycznie jak naturalny ząb.

Jakie są korzyści z korzystania implantów?

Wybór implantów stomatologicznych jako opcji leczenia to szereg znaczących korzyści:

  • Zachowanie anatomii. Po utracie zęba otaczająca go kość z czasem zaczyna zanikać. Utrata kości może doprowadzić do cofnięcia się linii łuków zębowych i do zmiany struktury kości twarzy. Implanty stomatologiczne zapobiegają zanikowi kości, a twarz zachowuje swój naturalny kształt.
  • Zachowanie zdrowych zębów. Implanty stomatologiczne, będące lepszą alternatywą tradycyjnych koron i mostów, eliminują konieczność naruszania sąsiednich zdrowych zębów. Twoje naturalne zdrowe zęby nie są narażone na ingerencję poprzez szlifowanie.
  • Bezpieczeństwo. Osadzony podczas zabiegu implant tkwi w kości nieruchomo. Wyeliminowane są kluczowe problemy tradycyjnych protez: złe dopasowanie, podrażnienia klejem do protez. Dzięki implantom zyskujesz wyższe poczucie komfortu, pewności i uwolnienie od kłopotliwych sytuacji.

Jak wygląda procedura implantologiczna?

Podczas leczenia implantologicznego składa się z kilku etapów, które trwają średnio od 4 do 9 miesięcy. Typowy proces zawiera:

  • Konsultacje przedzabiegowe. Na podstawie wnikliwej analizy Twojej historii stomatologicznej i medycznej lekarz decyduje o leczeniu implantologicznym. Przed podjęciem leczenia implantologicznego odbywają się konsultacje chirurgiczne i protetyczne oceniające stan kości i zębów.
  • Wszczepienie implantu. Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Przez następnych kilka miesięcy implant zrasta się z kością, tworząc z nią integralną całość. Na wszczepionym implancie lekarz może od razu przygotować ząb tymczasowy.
  • Odbudowa protetyczna. Etap odbudowy rozpoczyna się przymocowaniem transferu do implantu i pobraniem wycisku. Jest to procedura całkowicie bezbolesna. W laboratorium protetycznym odlewany jest gipsowy model łuku zębowego, na którym powstaje odbudowa ostateczna.
  • Higiena po zabiegu. Lekarz prowadzący poinstruuje Cię jak prawidłowo dbać o nowe zęby na implantach. Właściwa systematyczna higiena implantów i ich kontrole gwarantują, że nowe uzębienie będzie wyglądało i funkcjonowało idealnie przez wiele lat.

Odbudowa pojedynczego zęba

W naszych gabinetach oferujemy kilka typów wszczepów, przy pomocy których można rozwiązać każdy przypadek implantologiczny. Jeśli straciłeś jeden ząb, to w takim przypadku korona na implancie może być lepszą alternatywą. Pojedyncza odbudowa zęba wygląda i jest odczuwana jak naturalny ząb i tylko Ty i Twój lekarz będziecie o tym wiedzieć.

Odbudowa pojedynczego zęba

Odbudowa kilku zębów

Przy utracie kilku zębów metodą leczenia implantologicznego może być most wsparty na implantach. W przeciwieństwie do tradycyjnych mostów czy wyjmowanych protez częściowych, które mogą stracić stabilność powodując podrażnienia, most wsparty na implantach pozostaje zawsze pewnie przytwierdzony i nie oddziałuje niekorzystnie na sąsiednie zdrowe zęby. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, a zęby wyglądają i są odczuwane jak Twoje naturalne.

Odbudowa wszystkich zębów w żuchwie lub szczęce

Jeśli występuje u Ciebie całkowite bezzębie szczęki i / lub żuchwy i używasz aktualnie tradycyjnej protezy, to zastąpienie jej protezą całkowitą opartą na implantach będzie właściwym i pewnym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych protez, które mogą być źle dopasowane powodując podrażnienia dziąseł i ból- rozwiązanie z użyciem mostu na implantach lub protezy opartej na implantach praktycznie eliminuje wszelkie ruchy protezy i wywołany tym dyskomfort i kłopot. Będziesz mógł rozmawiać, jeść ulubione dania, śmiać się z pewnością siebie, bez dyskomfortu braku uzębienia. 

 

Formularz kontaktowyKonsultacja online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące leczenia uzębienia, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to tylko możliwe!